Language  

此处为可编辑区
您现在的位置:首页 >> 产品中心 >> 方形yabo亚博体育 >> 方形yabo亚博体育
 • 产品名称: 方形yabo亚博体育
 • 产品编号: c011
 • 上架时间: 2016-07-29
 •  

  产品名称

  承载等级
  (KN)

  规格D1
  (mm)

  净开孔D0
  (mm)

  高度H
  (mm)

  锁定装置

  三点悬置结构

  备 注

  铰链

  插翅

  锁具

  PWB9190D

  400

  818×755

  755×755

  130

   

   

  双页盖板

  PWB16691D

  400

  1510×818

  1515×745

  130

   

   

  四页盖板

  PWB13784D

  400

  1210×685

  1210×600

  100

   

   

   

  四页盖板

  PWB9290D

  400

  820×745

  740×750

  125

   

  双页盖板

  PWB16592D

  400

  1490×820

  1500×740

  125

   

  四页盖板